ห้องพัก

บ้านชมทะเล (บังกะโล)

บ้านชมทะเล (บังกะโล) ที่พักติดทะเล ระยอง เป็นบ้านเดี่ยวสไตล์รีสอร์ท มีเครื่องอำนวยความสะดวกครบครัน เหมาะกับผู้ที่ชอบความเป็นส่วนตัว
ห้องรองรับ 2 คน
ประกอบด้วย  1 ห้องนอน, 1 ห้องน้ำ, เครื่องปรับอากาศ, โทรทัศน์, ตู้เย็น

Room capacity 2 people.
Includes 1 bedrooms, 1 bathrooms, Air condition, TV, Refrigerator

รายละเอียดเพิ่มเติม จองเลย

บ้านเริงทะเล

บ้านเริงทะเล ที่พักติดทะเล ระยอง เป็นบ้านเดี่ยวสไตล์รีสอร์ท เหมาะกับผู้ที่ชอบความเป็นส่วนตัว
ห้องรองรับ 2 – 4 คน
ประกอบด้วย 1 ห้องนอน, 1 ห้องน้ำ, เครื่องปรับอากาศ, โทรทัศน์, ตู้เย็น

Room capacity 2 – 4 people.
Includes 1 bedrooms, 1 bathrooms, Air condition, TV, Refrigerator

รายละเอียดเพิ่มเติม จองเลย

บ้านริมทะเล

บ้านริมทะเล 1-20 ที่พักติดทะเล ระยอง เป็นบ้านเดี่ยวสไตล์รีสอร์ท เหมาะกับผู้ที่ชอบความเป็นส่วนตัว
ห้องรองรับ 2 – 4 คน
ประกอบด้วย 1 ห้องนอน, 1 ห้องน้ำ, เครื่องปรับอากาศ, โทรทัศน์, ตู้เย็น

Room capacity 2 – 4 people.
Includes 1 bedrooms, 1 bathrooms, Aircondition, TV, Refrigerator

รายละเอียดเพิ่มเติม จองเลย

ห้องพักหอยสังข์ เงือกน้อย

ห้องพักหอยสังข์ และเงือกน้อย ที่พักติดทะเล ระยอง เป็นห้องพักเดี่ยวสไตล์โรงแรม ราคาประหยัด มีเครื่องอำนวยความสะดวกครบครัน
ห้องรองรับ 2  คน
ประกอบด้วย 1 ห้องนอน, 1 ห้องน้ำ, เครื่องปรับอากาศ, โทรทัศน์, ตู้เย็น

Room capacity 2  people.
Includes 1 bedrooms, 1 bathrooms, Aircondition, TV, Refrigerator

รายละเอียดเพิ่มเติม จองเลย

ห้องพักนิลมังกร

ที่พักติดทะเล ระยอง ห้องพักนิลมังกร เป็นที่พัก ประเภทโรงแรมเหมาะสำหรับผู้ที่มาติดต่องาน หรือพักผ่อนเป็นครอบครัว
ห้องรองรับ 2  คน
ประกอบด้วย 1 ห้องนอน, 1 ห้องน้ำ, เครื่องปรับอากาศ, โทรทัศน์, ตู้เย็น

Room capacity 2  people.
Includes 1 bedrooms, 1 bathrooms, Aircondition, TV, Refrigerator

รายละเอียดเพิ่มเติม จองเลย

ห้องพักโลมา

ห้องพักโลมา ที่พักติดทะเล ระยอง เป็นห้องพักเดี่ยวสไตล์รีสอร์ท มีเครื่องอำนวยความสะดวกครบครัน เหมาะกับผู้ที่มาพักเป็นครอบครัว
ห้องรองรับ 2  คน
ประกอบด้วย 1 ห้องนอน, 1 ห้องน้ำ, เครื่องปรับอากาศ, โทรทัศน์, ตู้เย็น

Room capacity 2  people.
Includes 1 bedrooms, 1 bathrooms, Aircondition, TV, Refrigerator

รายละเอียดเพิ่มเติม จองเลย

บ้านเคียงทะเล หลังที่ 1 – 4

บ้านเคียงทะเล 1 – 4 ที่พักติดทะเล ระยอง เป็นบ้านเดี่ยวสไตล์รีสอร์ท มีสระว่ายน้ำพร้อมเครื่องอำนวยความสะดวกครบครัน เหมาะกับผู้ที่ชอบความเป็นส่วนตัว
ห้องรองรับ 2 – 4 คน
ประกอบด้วย 1 ห้องนอน, 1 ห้องน้ำ, 1 ห้องนั่งเล่น, เครื่องปรับอากาศ, โทรทัศน์, ตู้เย็น, สระว่ายน้ำ

Room capacity 2 – 4 people.
Includes 1 bedrooms, 1 bathrooms, 1 living room, Aircondition, TV, Refrigerator, Swimmingpool

รายละเอียดเพิ่มเติม จองเลย

บ้านเคียงทะเล หลังที่ 5 – 8

บ้านเคียงทะเล 5 – 8 ที่พักติดทะเล ระยอง เป็นบ้านเดี่ยวสไตล์รีสอร์ท มีสระว่ายน้ำพร้อมเครื่องอำนวยความสะดวกครบครัน เหมาะกับผู้ที่ชอบความเป็นส่วนตัวห้องรองรับ 4 – 6 คน
ประกอบด้วย 2 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ, 1 ห้องนั่งเล่น, เครื่องปรับอากาศ, โทรทัศน์, ตู้เย็น, สระว่ายน้ำ

Room capacity 4 – 6 people.
Includes 2 bedrooms, 3 bathrooms, 1 living room, Aircondition, TV, Refrigerator, Swimmingpool

รายละเอียดเพิ่มเติม จองเลย

บ้านปะการัง

บ้านปะการัง ที่พักติดทะเล ระยอง เป็นบ้านเดี่ยวสไตล์รีสอร์ทระยอง มีเครื่องอำนวยความสะดวกครบครัน มีห้องโถงสำหรับจัดกิจกรรมในครอบครัวได้
ห้องรองรับ 8-16 คน
ประกอบด้วย 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ, 1 ห้องนั่งเล่น, เครื่องปรับอากาศ, โทรทัศน์, ตู้เย็น

Room capacity 8-16 people.
Includes 4 bedrooms, 4 bathrooms, 1 living room, Aircondition, TV, Refrigerator

รายละเอียดเพิ่มเติม จองเลย

บ้านสินสมุทรและสุดสาคร

ห้องนอนรวมเป็นหมู่คณะ รองรับได้ 50 ท่าน สำหรับคณะนิสิต นักศึกษา นักเรียน อาสาสมัคร ราคาประหยัดไม่ห่างชายหาด และมีลานกิจกรรมกว้างขวาง สะดวก ปลอดภัย แยกชายหญิงได้ มีทั้งหมด 15 ห้อง ด้านหลังเป็นพื้นที่ทำกิจกรรมกลางแจ้ง ประกอบด้วย 2 ห้องนอนใหญ่, 12 ห้องน้ำรวม, เครื่องปรับอากาศ, พัดลม, โทรทัศน์

Room Capacity 50 people. Bedrooms, including a group of students, faculty, students and volunteers are not just for the beach. And a spacious yard to safely separate the men and women have all 15 rooms at the back is an area for outdoor activities.
Includes 2 Big bedrooms, 12 bathrooms, Aircondition, Fan, TV

รายละเอียดเพิ่มเติม จองเลย

บ้านพักหมู่คณะ บ้านหรรษา

บ้านหรรษา ที่พักติดทะเล ระยอง เป็นห้องพักรวมหมู่คณะใหญ่ เหมาะสำหรับทำกิจกรรมเช่น เข้าค่ายรับน้องใหม่ เป็นห้องนอนรวมแบบกว้างขวาง มีห้องน้ำรวม
บ้านหรรษา 1-3 รองรับได้ 50 ท่าน/หลัง (สำหรับหมู่คณะเท่านั้น)
ประกอบด้วย 2 ห้องนอน, 12 ห้องน้ำ, เครื่องปรับอากาศ, โทรทัศน์ (สำหรับหมู่คณะเท่านั้น)

Room capacity 50 people.
Includes 2 bedrooms, 12 bathrooms, Aircondition, TV (For groups only)

รายละเอียดเพิ่มเติม จองเลย

บ้านพักหมู่คณะ บ้านเริงรื่น

บ้านเริงรื่น ที่พักติดทะเล ระยอง เป็นห้องพักรวมหมู่คณะใหญ่ เหมาะสำหรับทำกิจกรรมเช่น เข้าค่ายรับน้องใหม่ เป็นห้องนอนรวมแบบกว้างขวาง มีห้องน้ำรวม
บ้านเริงรื่น รองรับได้ 60-70 ท่าน/หลัง (สำหรับหมู่คณะเท่านั้น)
ประกอบด้วย 2 ห้องนอน, 2 ห้องนอนเล็ก 16 ห้องน้ำ, เครื่องปรับอากาศ, โทรทัศน์ (สำหรับหมู่คณะเท่านั้น)

Room capacity 60-70 people/room.
Includes 2 bedrooms, 2 small bedroom, 16 bathrooms, Aircondition, TV (For groups only)

รายละเอียดเพิ่มเติม จองเลย

โรงแรมชมคลื่น

ที่พักติดทะเล ระยอง โรงแรมชมคลื่น เป็นที่พัก ประเภทโรงแรมเหมาะสำหรับพักเป็นหมู่คณะ
ห้องรองรับ 2  คน
ประกอบด้วย 1 ห้องนอน, 1 ห้องน้ำ, เครื่องปรับอากาศ, โทรทัศน์, ตู้เย็น

Room capacity 2  people.
Includes 1 bedrooms, 1 bathrooms, Aircondition, TV, Refrigerator

รายละเอียดเพิ่มเติม จองเลย